Llefydd Cynefin

Cafodd y llefydd ble mae Cynefin yn gweithio eu dewis am nifer o rhesymau. I ddechrau edrychon ni ar Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru i ystyried nifer o faterion economaidd-gymdeithasol a safon amgychedd loeol, yn ogystal a'r asedau - neu asedau potensial - o fewn y llefydd. Yn ogystal mapion ni ble roedd pobl eraill yn gweithio a sut y gall Cynefin llenwi'r gapiau yn y darpariaeth presennol. Yn ogystal a hyn mae'n bwysig cofio bod Cynefin yn rhaglen sy'n ceison "dysgu" cymain ag y mae'n cesio "gwneud" ac oherwydd hyn mae'r llefydd ble mae Cynefin yn gweithio o fwriad yn amrywiol iawn o rhan eu maint (o ward unigol yng Nghaerdydd i canolbarth Cymru yn ei cyfanrwydd) a'u cymeriad (o cymoedd diwydianol i drefi arfordirol) i sicrhau ein bod yn dysgu pa ddulliau sy'n gweithio ar gyfer cymunedau o wahanol maint a chymeriad.

 

Fideo

Tweets

Follow @ Cynefin_Wales

Newyddion