Gweithio'n wahanol yn Castell-nedd Port Talbot

Mae cynllun adfywio gwerth £40 miliwn ar yn nhref farchnad Castell-nedd ar hyn o bryd, felly mae Cydgysylltydd Lleoedd Rhaglen Cynefin, Kathryn Britton, wrthi'n helpu trigolion lleol i wireddu eu gwir botensial ac yn helpu i rymuso pobl y gymuned i gael dweud eu dweud am y penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw ac ar eu dyfodol.

Neath Port Talbot is 5th highest

Neath Port Talbot is 5th highest deprived ward in Wales, with 73.64% of its 20,000 residents classified as living in deprivation.  Compared with the Welsh average, life expectancy in Neath Port Talbot is lower for both males and females and 22.7% of children are entitled to free school meals compared with 19.9% in the rest of Wales.

Er gwaethaf hyn oll, mae trigolion

Er gwaethaf hyn oll, mae trigolion Castell-nedd yn llawn brwdfrydedd ac angerdd am eu tref. Mae nifer o grwpiau gwirfoddol yn yr ardal ac, fel y gwelwyd mewn ymgynghoriad diweddar, mae pobl ifanc yn awyddus i fod yn gysylltiedig â mentrau sy'n amrywio o gasglu sbwriel a chynlluniau tyfu planhigion i brosiectau celf gymunedol. Mae canol tref Castell-nedd ar gyrion Parc Gwledig y Gnoll, sydd wedi ennill gwobr y Faner Werdd ac a fydd yn elwa ar gynllun ailddatblygu gwerth £13 miliwn yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Ar ôl mynd ati i gasglu data ac i

Ar ôl mynd ati i gasglu data ac i sgwrsio ag amrywiaeth eang o drigolion a rhanddeiliaid, dewiswyd pedair prif ffrwd waith ar gyfer cynllun Cynefin Castell-nedd. Cytunwyd mai maestrefi Fairyland a Melin, ynghyd â chanol tref Castell-nedd, fyddai canolbwynt y gwaith 'seiliedig ar le'.

Gwaith Cynllunio Lleoedd yn Fairyland

Yn Fairyland, mae Kathryn yn hoelio sylw ar fannau cymunedol, gan wneud hynny drwy waith Cynllunio Lleoedd. Mae'n cydweithio ag eraill hefyd i ddatblygu ac i weithredu Cynllun Lleoedd a Chynllun Lleoedd Egnïol ar gyfer Fairyland, gan hoelio sylw ar iechyd a lles, diogelwch cymunedol ac amgylcheddau gwyrddach a glanach.

Meithrin cysylltiadau â phobl ifanc

Mae Kathryn wedi gwneud peth ymchwil i ddymuniadau pobl ifanc ac mae wrthi'n hwyluso cyfleoedd ar eu cyfer, megis gwella'u sgiliau. Mae hefyd yn meithrin cysylltiadau â sefydliadau sy'n bartneriaid , er mwyn sicrhau eu bod yn gwrando ar lais pobl ifanc wrth wneud penderfyniadau.

Lle Chwarae Melin

Mae Kathryn wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill yn yr ardal i ddatblygu lle chwarae agored ym Melin. a fydd yn cael ei arwain gan y gymuned a'i reoli gan wirfoddolwyr.

Fideo

Tweets

Follow @ kathyatkwt

Newyddion