Gweithio'n wahanol yn Rhondda Cynon Taff

Mae sir Rhondda Cynon Taf yn cynnwys nifer o gymunedau glofaol bychain, yn ymestyn o draffordd yr M4 yn y de-ddwyrain i Fannau Brycheiniog. Mae oddeutu 300,000 o bobl yn byw yno, gan gynnwys yn y trefi mwy megis Pontypridd ac Aberdâr. Mae'r ardal hon, 'Y Cymoedd', yn unigryw o ran ei hanes diwydiannol a'i nodweddion naturiol unigryw, nad ydynt i'w gweld unman arall ym Mhrydain.

Dros y 18 mis diwethaf, mae Cydlynydd Lleoedd ...

Dros y 18 mis diwethaf, mae Cydlynydd Lleoedd Cynefin ar gyfer yr ardal, Gabrielle Torkington, wedi bod yn gweithio gyda chymunedau, ledled y rhanbarth amrywiol hon, i ddod o hyd i'r hyn sy'n bwysig iddynt hwy yn eu cymunedau, a'r meysydd y mae angen iddi hi ganolbwyntio arnynt.

Mae teimlad cryf ymysg y gymuned bod ...

Mae teimlad cryf ymysg y gymuned bod dirywiad cyson yng nghydlyniad y gymuned dros y blynyddoedd, yn bennaf oherwydd i bobl fod yn ddi-waith am amser hir, a'r diffyg cyfleoedd i bobl ifanc, a'r tlodi cynyddol. Er fod gan Rhondda Cynon Taf y golygfeydd gorau sydd gan Gymru, mae ymddieithrio o fewn y gymuned a difetha'r amgylchedd gwyrdd yn broblem real iawn yn yr ardal.

Mae Cynefin yn Rhondda Cynon Taf ...

Mae Cynefin yn Rhondda Cynon Taf wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau ar draws y bwrdeistref yn ogystal â gydag asiantaethau eraill sy'n cefnogi gweithredu cymunedol lleol. Mae'r adborth o'r digwyddiadau hyn wedi llywio'r ffrydiau gwaith y mae Gabi wedi'u datblygu, gan arwain at gymysgedd o brosiectau o'r lleol iawn i gyfleoedd mwy strategol.

Ers i Cynefin ddechrau ym mis Ebrill 2013 ...

Ers i Cynefin ddechrau ym mis Ebrill 2013, mae'r prosiectau wedi cynnwys trin rhywogaethau goresgynnol a hyfforddi'r gymuned, cynnwys cymdogaethau wrth liniaru llifogydd ac adfer cynefinoedd, edrych ar gyfleoedd ar gyfer ynni cymunedol a chyllido torfol er mwyn cael man cyfarfod ar gyfer y gymuned.

Bu'r syniadau a gafwyd gan bobl leol ...

Bu'r syniadau a gafwyd gan bobl leol yn hynod amrywiol ac maent yn parhau, ac mwy yn dod i mewn bob dydd. Mae Cynefin yn Rhondda Cynon Taf yn parhau i chwilio am syniadau newydd i gyflawni polisïau. Os hoffech fod yn rhan o'r broses neu os ydych am ddod i wybod mwy, cysylltwch â'ch Cydlynydd Lleoedd, Gabi Torkington, ar 07966 984750 neu gabriellet(at)severnwye.org.uk.

Fideo

Cynefin Rhondda Cynon Taff

Cynefin Rhondda Cynon Taff

Tweets

Follow @ Cynefin_Wales

Newyddion