Mae Tredegar yn ardal sydd ag arwyddocâd ...

Mae Tredegar yn ardal sydd ag arwyddocâd hanesyddol gwirioneddol iddi; yn y ddeunawfed ganrif, roedd yn ganolbwynt i'r diwydiannu glo a haearn yn ne Cymru ac yn fwy diweddar, dyma lle cafodd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ei eni. Defnyddiodd Aneurin Bevan y model a sefydlodd Walter Conway ar gyfer glowyr lleol - Cymdeithas Gymorth Feddygol ar gyfer Gweithwyr Tredegar - fel y sylfaen ar gyfer y system ofal iechyd Brydeinig a hynny ym 1948. Un o'i ddywediadau enwog oedd: "Yr unig beth yr wyf yn ei wneud yw rhoi i boblogaeth Prydain gyfan yr un buddiannau oedd gan Tredegar am genhedlaeth neu fwy. Rydych yn mynd i gael eich dylanwadu gan Dredegar!"

Gyda'i hanes diwylliannol cyfoethog ...

Gyda'i hanes diwylliannol cyfoethog, ardaloedd o harddwch naturiol fel Parc Bryn Bach a Choetir Sant James a'i hadeiladau hanesyddol fel Tŷ Bedwellte a Chloc Tref Tredegar, mae Tredegar yn prysur droi yn gyrchfan dwristiaeth ddiddorol iawn.

Loading Map ...

Astudiaethau Achos

Fideo

Tweets

Follow @ CynefinTredegar

Newyddion