Gweithio'n wahanol ar Sir Fon

Yn y gorffennol, credid bod 'Môn Mam Cymru' - yn gallu bwydo Cymru gyfan, oherwydd ei thir ffrwythlon a'i chynnyrch amaethyddol helaeth.

Mae ei hynodrwydd amgylcheddol yn ...

Mae ei hynodrwydd amgylcheddol yn parhau hyd heddiw, gyda'r ynys wedi ei henwi yn ddiweddar fel 'ynys ynni' oherwydd y posibilrwydd y gallai arwain ym maes ymchwil, datblygu a chynhyrchu ynni carbon isel. Mae ffynonellau adnewyddadwy megis niwclear, llanw, biomas a solar naill ai wedi'u sefydlu ar Ynys Môn neu mae posibiliadau enfawr yno.

Gyda phoblogaeth o bron i 70,000 ...

Gyda phoblogaeth o bron i 70,000, mae adfywio economaidd yn parhau yn un o flaenoriaethau pennaf Ynys Môn, gyda'r Gwerth Ychwanegol Gros isaf ym Mhrydain. Gan bod ei sefyllfa economaidd ynghlwm â'i hadnoddau naturiol, gall datblygiadau newydd fod yn bwnc dadleuol iawn o fewn y gymuned. Mae gwahaniaeth barn o ran effaith a chanlyniadau amgylcheddol datblygiadau mawr, wrth geisio sicrhau cydbwysedd â'r cyfleoedd am dwf economaidd a swyddi.

Dechreuodd Cynefin weithredu ar Ynys ...

Dechreuodd Cynefin weithredu ar Ynys Môn fis Hydref 2013, gyda Mark Gahan, Cydlynydd Lleoedd Cynefin ar Ynys Môn, sydd hefyd yn cyflawni dyletswyddau i Amgylchedd Cymru. Prif ffrydiau gwaith Mark yw Adeiladu Cymunedau, yn Ward etholaethol Seiriol yng Ngogledd-ddwyrain Ynys Môn a Chlwstwr Cynefin Niwbwrch a'r Ardal.

Fideo

[Translate to Cymraeg:] Cynefin Anglesey

Cynefin Anglesey

Tweets

Follow @ Cynefin_Wales

Newyddion